Zadzwoń do nas: 530 198 293

Zmianoodporni – zwiększenie potencjału rozwojowego Fundacji Helix Farm

Głównym celem planowanych działań w projekcie jest rozwój potencjału Fundacji Helix Farm poprzez rozwinięcie działalności odpłatnej, wprowadzenie nowych usług, zmierzających do ustabilizowania jej pozycji na rynku, z wykorzystaniem działań skupionych na funkcjonowaniu w zielonej gospodarce w ciągu 8 miesięcy.

Efektami realizacji przedsięwzięcia będą:
a) wyższy poziom jakości świadczonych usług przez Fundację w terminie 8 miesięcy
b) większy stopień promowania działań ekologicznych na terenie gminy Wojcieszków w terminie w terminie 8 miesięcy
c) wyższe szanse organizacji, małych, lokalnych w stosunku do organizacji społecznych „profesjonalnych” w terminie 8 miesięcy
d) wyższy poziom przychodów oraz stabilność zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Fundacji w terminie 8 miesięcy
e) zmodernizowanie i wprowadzenie nowych usług w terminie 8 miesięcy
f) niższe koszty energii elektrycznej i ogrzewania o min. 60% w terminie 8 miesięcy

Wartość dofinansowania: 189 900,00 PLN

Zapytania ofertowe:

  1. mikroinstalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła

2_2023_Zapytanie_ofertowe_fotowoltaika1

Facebook0
YouTube
YouTube
Instagram