Zadzwoń do nas: 530 198 293

Wojcieszkowska dziecięco-młodzieżowa Straż Ekologiczna

Cele projektu

 • Celem głównym zadania jest podwyższenie stopnia lokalnych inicjatyw społecznych w zakresie świadomości ekologicznej wśród 40 dzieci i młodzieży z terenu gminy Wojcieszków oraz społeczności lokalnej gminy w terminie do 31.12.2023 r.
 • Celami pośrednimi będą:
 • integracja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju wśród młodzieży i dzieci w gminie Wojcieszków w terminie do 31.12.2023 r.
 • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej wśród (60 osób) rodziców, dziadków, opiekunów prawnych dzieci i młodzieży uczestniczących w zadaniu w terminie do 31.12.2023 r.
 • dostarczenie wiedzy praktycznej ekologicznej wśród 40 dzieci i młodzieży z terenu gminy Wojcieszków w terminie do 31.12.2023 r.
 • podniesienie ilości lokalnych inicjatywy z zakresu edukacji ekologicznej w gminie Wojcieszków w terminie do 31.12.2023 r.
 • zwiększenie stopnia promowania działań ekologicznych na terenie gminy Wojcieszków w terminie do 31.12.2023 r.
 • zwiększenie aktywności społecznej wśród dzieci i młodzieży z zakresu działań ekologicznych wśród 40 dzieci i młodzieży z terenu gminy Wojcieszków w terminie do 31.12.2023 r.
 • szerzenie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży z gminy Wojcieszków w terminie do 31.12.2023 r.
 • wyrównanie szans organizacji, małych, lokalnych w stosunku do organizacji społecznych „profesjonalnych” do 31.12.2023
 • podniesienie poziomu zaufania społecznego lokalnej społeczności do organizacji pozarządowych do 31.12.2023

Grupa docelowa

 1. Rekrutacja obejmuje dzieci i młodzież w wieku 7-14 lat z gminy Wojcieszków. Projektem objętych zostanie 40 osób w 4 zespołach podzielonych wiekowo.
 2. Kryterium uczestnictwa:

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełni jednocześnie następujące warunki:

 1. Zamieszkuje na terenie Gminy Wojcieszków (wymóg musi zostać potwierdzony właściwym dokumentem, tj. oświadczeniem uczestnika projektu o miejscu zamieszkania)
 2. Jest w wieku tj. od 6/7 lat do 14 roku życia
 3. Interesuje się zainteresowanie przyrodą, ekologią
 4. ma chęć do angażowania się i współpracy
 5. zgoda opiekunów prawnych/rodziców

Atrakcje dla uczestników

 • Zakwalifikowani uczestnicy utworzą 4 grupy, która weźmie udział w następujących formach wsparcia:
 1. w spotkaniach Wojcieszkowskiej dziecięco-młodzieżowej straży ekologicznej. Planowany termin realizacji od 2022–07–11 do 2023–11–30. Członkowie straży będą się spotykać się raz w tygodniu w celu przygotowania i realizacji wszystkich działań w projekcie – dzieci i młodzież będzie autorami i współautorami tych wydarzeń. Nad pracami każdej grupy czuwać będzie osoba dorosła mentor – posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wiedzę merytoryczną z zakresu przyrody, ekologii, zachowań proekologicznych. Odbędzie się 60 spotkań po średnio 2 godziny zegarowe – w tym około 12 spotkań wszystkich 4 zespołów.
 2. w warsztatach dla 40 dzieci i młodzieży z terenu gminy Wojcieszków prowadzonych metodą projektu edukacyjnego. Planowany termin realizacji od 2022–07–18 do 2023–07–31. Warsztaty będą prowadzone metodą projektu edukacyjnego. Całościowa liczba zajęć to 120h dla 1 grupy, prowadzone w 4 grupach, ale z tego tylko 12h to zajęcia w stylu wykładowym. Reszta zajęć opiera się na warsztatach praktycznych.
 3. utworzenie i prowadzenie lokalnego kącika przyrodniczego. Planowany termin realizacji od 2022–07–18 do 2023–11–30. Kącik przyrodniczy jest jednym z pomysłów na zainteresowanie dzieci i młodzieży otaczającym je światem, roślinami, zwierzętami i ekologią. To właśnie w tych miejscach, podczas codziennego obcowania z naturą kompletują jej dary, które następnie opisują, kategoryzują i obserwują. Zgromadzone przedmioty to nie wystawa eksponatów, takie miejsca umożliwiają dzieciom i młodzieży swobodę.
 4. współorganizacja 2 edycji pikniku ekologicznego połączone z kampanią promocyjną działań proekologicznych w gminie Wojcieszków. Planowany termin realizacji od 2022–09–24 do 2023–07–16. Zorganizowane będą 2 edycje pikniku: jedna w miesiącu 09.2022 a druga 07.2023 w godzinach od 9 do 16. Program pikniku będzie ustalony i przedstawiony całej społeczności lokalnej, również na posiedzeniu Rady Gminy. Szacujemy, że w pikniku w jednej edycji weźmie udział około 80 osób. Piknik podzielony będzie na 3 mini strefy: POZNAJ, POKOCHAJ i CHROŃ, w których instytucje badawcze, organizacje ekologiczne, Parki Krajobrazowe oraz instytucje lokalne przybliżą bogactwo lokalnych lasów, rzek i jego zasobów.
 5. w warsztatach i wystawie zdjęć lokalnych przyrodniczych zasobów gminy Wojcieszków. Planowany termin realizacji od 2022–10–01 do 2022–10–31. Najważniejszym elementem tego działania jest to, że uczestnicy/ki Straży (40 osób) będą autorami zdjęć, organizatorami wystawy. Zdjęcia robione telefonem czy aparatem fotograficznym mają za zadanie ukazanie piękna lokalnej przyrody, zagrożeń płynących z zanieczyszczeń, konsekwencje zaniedbań w tym zakresie. Na spotkaniach Straży Ekologicznej odbędzie się krótkie spotkania (4h) z fotografem, który udzieli podstawowych informacji i wskazówek dotyczących fotografii. Będzie on później nadzorował proces wystawy. Wystawa będzie pokazywana cały miesiąc – zostanie również zaprezentowana na pikniku ekologicznym. Będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych.
 6. W wyjeździe edukacyjnym do Puszczy Białowieskiej – 2 dni. Planowany termin realizacji od 2023–07–07 do 2023–07–09. Wyjazd do Białowieży (2 – dniowy) będzie szansą dla Strażników do odwiedzenia najstarszego Parku Narodowego w Polsce i jednego z najcenniejszych kompleksów leśnych w Europie – Puszcza Białowieska. Jest to ostatni naturalny las niżowy i królestwo największego europejskiego ssaka – żubra. W dużej części Białowieża położona jest na niezwykle rozległej polanie Puszczy Białowieskiej, tuż nad Narewką. Świadczenia: nocleg, śniadanie, obiadokolacja, obiad, usługi przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.
 7. W organizacji 4- krotnego sprzątania gminy. Planowany termin realizacji od 2022–08–01 do 2023–07–31. Zaprosimy mieszkańców gminy w teren. Uczestnicy i uczestniczki indywidualnie bądź w małych grupach wraz z tymi, którymi na co dzień przebywają, posprzątają najbliższą okolicę. Czuwać na tym procesem będzie nasza młodzieżowa Straż Ekologiczna podzielona na zespoły. Można będzie uporządkować trasę codziennych spacerów, pobocze drogi, przy której się mieszka, Chcemy w ten sposób pokazać, że to nasza zbiorowa odpowiedzialność. Zawstydzimy zaśmiecających. Udostępnimy rękawiczki i worki na odpady w biurze Fundacji od godziny 8.00 oraz we wskazanych punktach.

 

Facebook0
YouTube
YouTube
Instagram