Zadzwoń do nas: 530 198 293

Szkoła Super Babci i Super Dziadka w Wojcieszkowie

I

Zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach realizacji programu Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – Wsparcie integracji międzypokoleniowej

Cel nadrzędny projektu to budowanie więzi między pokoleniami w miejscowości Wojcieszków do 31.12.2022 r.

Cele szczegółowe to:

1. Nawiązanie i pogłębianie więzi w lokalnej społeczności, rozwój oddolnego systemu oparcia społecznego między odbiorcami projektu w miejscowości Wojcieszków do 31.12.2022 r.

2. Wzmocnienie integracji i solidarności wewnątrz i międzypokoleniowej w miejscowości Wojcieszków do 31.12.2022 r.

3. Zwiększenie aktywności i zaangażowania w życie społeczne 10 seniorek i seniorów oraz 10 osób do 18 roku życia z miejscowości Wojcieszków do 31.12.2022 r.

4. Wspieranie samoorganizacji i uczestnictwa w zajęciach osób w wieku senioralnym zmiejscowości Wojcieszków do 31.12.2022 r..

5. Wsparcie działań z zakresu edukacji kulturalnej z odniesieniami do tożsamości lokalnej w miejscowości Wojcieszków do 31.12.2022 r. 6. Podniesienie poziomu komunikacji i zrozumienia osób starszych wśród młodzieży i młodzieży przez osoby starsze z miejscowości Wojcieszków do 31.12.2022 r.

Istotą projektu jest budowanie relacji w lokalnym otoczeniu społecznym, które szczególnie dla osób starszych mogą stanowić fundament do ponownego włączenia się w życie społeczne i kulturalne

Podstawowymi działaniami w projekcie będą: 1. wspólne warsztaty osób starszych Super Dziadków i Babć z młodzieżą, którego centrum będzie motto „Wojcieszków kiedyś i dziś”  wraz z warsztatami dzienikarsko-fotograficznymi dla młodzieży oraz wspólnymi zajęciami z grafiki komputerowej. 2. wspólne przygotowanie poczęstunku wigilijnego oraz przygotowywania ozdób świątecznych i ubieranie choinki. Grupę docelową w projekcie stanowią 10 seniorek i seniorów oraz 10 osób od 12 do 18 roku życia z miejscowości Wojcieszków

Facebook0
YouTube
YouTube
Instagram